ΑΙΔΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΑΙΔΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΑΙΔΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Αισθητική αποκατάσταση των δύσμορφων ιστών των έξω γεννητικών οργάνων της γυναίκας. 
Με την Αιδοιοπλαστική πετυχαίνουμε την βελτίωση της εμφάνισης και του μεγέθους των μικρών και μεγάλων χειλέων του αιδοίου.
Συνίσταται σε όλες τις γυναίκες που λόγω κατασκευής των ιστών του αιδοίου αντιμετωπίζουν αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα, όπως μακριά και χαλαρά χείλη, ερεθισμό, ερυθρότητα, πόνο και δυσφορία κυρίως κατά τη σεξουαλική επαφή. 
Αυτές οι επεμβάσεις γίνονται είτε με τοπική είτε με γενική αναισθησία, ανάλογα με το πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η αισθητική διόρθωση.
Η επέμβαση διαρκεί από μία έως δύο ώρες
Η μετεγχειρητική επούλωση γίνεται περίπου σε μία εβδομάδα ενώ η ασθενής επιστρέφει κανονικά στις υποχρεώσεις της μετά από δύο έως τρεις ημέρες.


Lipo – filling

Είναι μία τεχνική εύκολη και γρήγορη. Αποκαθιστά αισθητικά προβλήματα μεγάλων χειλέων.
Χρησιμοποιείται λίπος από άλλες περιοχές του σώματος και με τοπική νάρκωση. Το λίπος εισάγεται αφού πρώτα επεξεργαστεί. Και σε αυτή την περίπτωση η ασθενής επανέρχεται άμεσα στις υποχρεώσεις του (την επόμενη ημέρα) και τα αποτελέσματα είναι εμφανή άμεσα. Ο πόνος είναι ήπιος.