Πλαστική Μαστών

Πλαστική Μαστών

Πλαστική Μαστών

ΑΥΞΗΤΙΚΗ: Οι επεμβάσεις για την αύξηση του στήθους γίνονται με γενική αναισθησία και διαρκούν περίπου μία ώρα. Το ένθεμα μπορεί να τοποθετηθεί στο στήθος με τρεις διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή με τομή από τη μασχάλη, με τομή κάτω από το μαστό και από τη θηλή, μέθοδος η οποία προτιμάται τις περισσότερες φορές επειδή αφήνει λιγότερο ίχνος.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Η επέμβαση για την ανόρθωση στοχεύει στη μεταφορά της θηλής προς τα πάνω αλλά και όλου του στήθους (breast lift). 
Στο μικρό στήθος η ανόρθωση μέχρι 2-3 εκατοστά επιτυγχάνεται με την αύξηση όταν χρειάζεται. Για την περίπτωση που πρέπει να γίνουν αύξηση και ανόρθωση μαζί, οι τομές είναι δύο, μια γύρω από τη θηλή και μια κάθετη προς την υπομαστία. Η επέμβαση διαρκεί περίπου δύο ώρες.
ΜΕΙΩΤΙΚΗ: Επιλέγεται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα μεγάλης ανάπτυξης του στήθους που δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα (γιγαντομαστία-μεγαλομαστία). Οι τομές σε αυτή την περίπτωση είναι μία γύρω από τη θηλή, μια κάθετη και μία εγκάρσια κατά μήκος της υπομάστιας πτυχής. Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται από τρείς έως τέσσερις ώρες. Τις πρώτες μέρες της επέμβασης υπάρχει μέτριος πόνος, ο οποίος ελέγχεται πλήρως με τη χορήγηση των παυσίπονων. Μετά την αφαίρεση των επιδέσμων θα χρειαστεί να φοράμε για έναν μήνα ένα ειδικό στηθόδεσμο.